talent

Organisatie ontwikkeling


Vitale organisatie


Een vitale organisatie valt of staat met de vitaliteit van haar medewerkers. Werktevredenheid en een positieve werkbeleving zorgen nu eenmaal voor energie en vitaliteit in het werk. Het is vaak moeilijk in te schatten hoe vitaal een organisatie is. Maar toch is het van wezenlijk belang naar de toekomst toe om daar een helder inzicht in te verkrijgen.


Nomilis Bedrijfspsychologen maakt gebruik van hoogwaardige maar ook zeer bruikbare tools om de vitaliteit van uw organisatie in kaart te brengen. De insteek is altijd dat iedereen er ‘beter’ van moet worden.


Transparantie en open gesprekken zijn dermate belangrijk om deze gedachte te kunnen ondersteunen. Voor verdere informatie over dit interessante thema kunt u contact met ons opnemen.© 2020 nomilis Loopbaan Psychologen - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement