talent

Persoonlijke ontwikkeling


Stress en burnout


(Preventieve) Begeleiding Chronische Werkstress (burnout)


Chronische werkstress ofwel ‘burnout’ is een werkgerelateerde ziekte, die vooral in deze tijd de kop opsteekt. Onze vaak hectische levensstijl en werkcultuur, maar ook onze individuele karaktereigenschappen en gewoonten kunnen aanleiding geven voor het ontstaan van chronische vermoeidheid en het idee dat men minder capabel is het werk nog goed te kunnen doen. Als je burnout raakt is dat een ingrijpende gebeurtenis. Toch komt het nog altijd voor dat mensen maanden somber en moe zijn zonder enige hulp van betekenis. Dit maakt onzeker en werkt vertragend op het herstelproces. Gericht werken aan herstel betekent immers dat je uit de put aan het klimmen bent en dat er goede hoop is op beterschap in de letterlijke betekenis: beter gaan functioneren dan voor je burnout. Burnout is een crisis maar biedt, als men er goed mee omgaat, ook mogelijkheden voor verandering en groei. Groei en verandering doordat men zichzelf beter leert kennen en doordat men een andere levensstijl aanleert die beter past dan het jachtige leven van daarvoor en misschien zelfs omdat men andere waarden in het leven vindt.


Onbegrepen en onzichtbare ziekte


Medewerkers vinden het vaak lastig om aan te geven dat ze mogelijk een burnout hebben. Men is niet alleen bang onbegrepen te worden of zich aan te stellen, maar juist in deze tijd ook om de baan te verliezen. Ondanks slaapproblemen, een hoge werkdruk of ruzie met een collega, gaat men gewoon door en zal men niet geneigd zijn om voortijdig aan de bel te trekken met alle gevolgen van dien. Het herstel van een burnout kan oplopen van een half jaar tot twee jaar. Om die reden is het dan ook belangrijk de signalen van een burnout in een vroeg stadium te leren herkennen en er wat mee te doen. Want hoe zie je of iemand vatbaar is voor een burnout, en hoe spreek je die persoon daar dan op aan?


Indien het werk toeneemt door bijvoorbeeld expansie of reorganisatie van het bedrijf en dit niet evenredig oploopt met groei in het aantal medewerkers, dan zal men niet vreemd opkijken als er iemand opstaat die het even teveel wordt. Het wordt moeilijker wanneer er weinig verandert in de omgeving van de medewerker, maar deze toch aangeeft het werk niet meer aan te kunnen. Niet alleen de sociale omgeving of thuissituatie kan daarbij ook van invloed zijn, maar er is tevens verschil in hoe men persoonlijk met bepaalde situaties omgaat. Karaktereigenschappen, gedrag en gewoonten zijn onder meer bepalend voor de wijze waarop iemand omgaat met stressoren vanuit de omgeving. Zo hebben mensen met een zeer groot verantwoordelijkheidsgevoel meer kans om teveel hooi op hun vork te nemen en zullen mensen die vooral erg nauwkeurig en zorgvuldig werk willen verrichten eerder gevoelens van stress ervaren wanneer de werkdruk opgevoerd wordt.


Persoonlijke begeleiding


Nomilis | Bedrijfspsychologen heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgedaan met het individueel begeleiden en coachen van mensen die kampen met chronische werkstress. Het is onze ambitie om zo veel mogelijk te voorkomen dat medewerkers langdurig ziek zijn als gevolg van een burnout. Wij hebben de ervaring dat inzicht in het hoe en waarom van een burnout, door veel mensen als een ‘eyeopener’ gezien wordt. Men neemt vervolgens steeds vaker zelf het heft in eigen handen om te voorkomen dat ‘de burnout’ ontstaat of verergert.


Tijdens de begeleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:


 • Wat gebeurt er precies?
 • Het gezonde en verstoorde stressregulatiesysteem
 • De lichamelijke en mentale gevolgen van burnout
 • Invloed van sociale omgeving en cultuur waarin wij leven
 • Work-home en home-work interference
 • Verschillen in persoonlijkheidsstructuur: wie is eerder vatbaar voor burnout en waaraan ligt dat?
 • Vroegtijdig herkennen van burnout: wat zijn de signalen?
 • Burnout bespreekbaar maken
 • Rol van de leidinggevende
 • Samen optrekken
 • Hoe verloop het herstelproces?
 • Het belang van sport en het onderhouden van sociale contacten
 • Preventie burnout: een utopie?
 • Inzicht krijgt in het ontstaan van de burnout: hoe is het zo ver gekomen?
 • inzicht krijgt in de mentale en lichamelijke gebeurtenissen die plaatsvinden in geest en lijf
 • leert grip te krijgen op de situatie door signalen te herkennen
 • vanuit de eigen kracht en talenten leert te werken
 • belemmerende overtuigingen weet om te zetten in helpende overtuigingen
 • beslissingen leert te nemen op wat goed aanvoelt
 • weer zelf aan het stuur komt te zitten
 • goed kan inschatten wat het goede moment is om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken
 • voor zichzelf leert op te komen
 • perspectief creëert voor het verdere verloop van de eigen loopbaan
 • energiegevers goed in balans leert te brengen met energienemers
 • weer rustig en vol zingeving in het leven kan staan

 • De persoonlijke begeleiding bestaat uit tweewekelijkse gesprekken van 1,5 uur met een arbeids- en organisatiepsycholoog (NIP geregistreerd). Een optie is het afnemen van de TalentScan, wat inzicht verschaft in de talenten en drijfveren van de cliënt. Dit geeft de cliënt houvast om vanuit de eigen kwaliteiten perspectief te creëren op loopbaangebied.


  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nomilis Loopbaanpsychologen:


  advies@nomilis.nl of 010 – 223 7472


  © 2020 nomilis Loopbaan Psychologen - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement