talent

Organisatie ontwikkeling


Outplacement


Adviseurs en psychologen van Nomilis zijn goed op de hoogte van wat er op de arbeidsmarkt speelt. Zij hebben veel ervaring op gebied van het motiveren en (her)plaatsen van medewerkers. Dit geldt ook voor medewerkers die door leeftijd, opleiding en werkervaring wat moeilijker weer aan de slag komen: de adviseurs van Nomilis beschikken over een gezonde dosis doorzettingsvermogen, hetgeen te zien valt aan het slagingspercentage van ongeveer 75 procent binnen zes maanden. Wij kennen de arbeidsmarkt als geen ander. Met elkaar vormen wij een stevig netwerk en zijn we dus goed in staat kandidaten te ondersteunen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Het outplacementtraject bestaat globaal gezien uit drie fases, die hieronder toegelicht worden.


Persoonlijke analyse (inclusief nulmeting)


Tijdens deze eerste fase wordt teruggeblikt op onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de huidige situatie in de vorm van een stukje persoonlijke analyse. Om een duidelijk beeld te krijgen van de sterke punten, uitdagingen en ontwikkelpunten van de kandidaat, wordt er tijdens deze fase gebruik gemaakt van diverse Cotan gecertificeerde testen. Deze testen worden zorgvuldig geselecteerd op basis van de vraagstelling van de kandidaat. Het resultaat van de eerste fase is, dat men weer grip krijgt op het eigen proces, zodat men hier meer doelgericht mee om kan gaan. Het dient dan ook als uitgangspunt om werk te vinden dat past bij de persoonlijke voorkeuren, kennis, ervaring en kwaliteiten van kandidaat.


Verdieping


Tijdens de tweede fase bespreken we de technieken en vaardigheden die nodig zijn om tot verdere actie over te gaan. De persoonlijke analyse vormt hierbij een brug naar de marktanalyse. Hierbij kun je denken aan inzicht in de eigen gedragingen, (non) verbale communicatie, persoonlijke effectiviteit, effectief omgaan met grenzen, assertiviteit, doelgerichtheid en omgaan met afwijzing of kritiek.


Marktbewerking en sollicitatiefase


Tijdens de praktijkfase wordt actief gewerkt aan het zoeken naar een baan. Er wordt naar passende vacatures gezocht, instanties die kunnen bemiddelen (uitzendbureau’s, headhunters, etc.) en men gaat zich specialiseren in het schrijven van pakkende en onderscheidende sollicitatiebrieven, het maken van een keurig en volledig Curriculum Vitae en uiteindelijk ook in het voeren van sollicitatiegesprekken. Profileren via social media vormt tevens een belangrijk onderdeel van deze fase.


Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van diverse rollenspelen, die opgenomen worden op camera, zodat de sollicitant in spé zijn of haar eigen (non)-verbale vaardigheden en presentatie goed kan onderzoeken en optimaliseren / verbeteren.© 2020 nomilis Loopbaan Psychologen - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement