talent

Organisatie ontwikkeling


Talent assessment


Er zijn globaal gezien drie typen assessment: Selectie Assessment, Ontwikkel Assessment en Talent Assessment. Nomilis Bedrijfspsychologen heeft veel ervaring opgedaan met alle drie de typen assessment. Vanuit de positieve psychologie wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van het Talent Assessment, waarbij de medewerker diepgaand inzicht verkrijgt in zijn eigen processen en de verantwoordelijkheid pakt voor de eigen loopbaan.


Het Talent Assessment is bedoeld om de zelfredzaamheid van de kandidaat te vergroten en kent een positieve insteek. Het assessment bestaat uit een individueel programma, dat op korte termijn niet alleen de talenten, drijfveren en sociale vaardigheden van de kandidaat in kaart brengt, maar ook tips geeft voor verdere ontwikkeling. Het gaat hier om een maatwerk programma, dat afhankelijk van de vraagstelling wordt opgesteld. Het Talent Assessment heeft onder meer als doel om de specifieke talenten van de kandidaat te personificeren zodat de kandidaat zich ook eigenaar voelt van zijn of haar talenten en kwaliteiten. In het kader van continue ontwikkeling zal er vanuit deze setting verder gewerkt worden aan ontwikkel- of verbeterpunten.


Integrale aanpak


Steeds meer wordt een integrale benadering gehanteerd om de kandidaat te ondersteunen en begeleiden bij het vormgeven van zijn of haar loopbaan. Tijdens het testen van de capaciteiten van de kandidaat wordt bijvoorbeeld een inschatting gemaakt over diens probleemoplossend vermogen, emotionele volwassenheid, visie en zelfredzaamheid. Naast deze kwaliteiten is het tevens evident om ook de sociale vaardigheden van de kandidaat nauwkeurig in kaart te brengen. Men kan daarbij denken aan contactvaardigheden, inlevingsvermogen en loyaliteit maar ook aan factoren zoals het geven van opbouwende feedback of het omgaan met grenzen. Daarnaast vragen steeds meer mensen om een stuk extra inzicht in de eigen processen op een wat dieper niveau, ook als het gaat om de koersbepaling op loopbaangebied. Men kan hierbij denken aan de missie of persoonlijke voorkeuren van de kandidaat op loopbaangebied, maar ook aan de ontwikkeling van een meer bewust leven.


Natuurlijk mogen we de fysieke gezondheid van de kandidaat niet vergeten, in die zin dat de kandidaat inzicht verkrijgt in hoe hij of zij ook op mentaal vlak invloed kan uitoefenen op een zo gezond mogelijk leven. De manier waarop men omgaat met emoties (emotiemanagement), tijdsindeling (time-management), stress en het in balans houden van energiegevers en energienemers vormen hierbij een belangrijk stuk informatie voor de kandidaat.


Rapportage


Het rapport bestaat uit een volledige beschrijving van de resultaten uit al het afgenomen testmateriaal en het interview. Nomilis staat erom bekend niet alleen een objectieve beschrijving te geven van hetgeen tijdens het onderzoek aan bod is gekomen, maar ook rekening te houden met alle omgevingsfactoren, opgedane (levens)ervaring en de persoonlijke missie van de kandidaat. Dit alles om uiteindelijk tot een zo goed mogelijke ‘fit’ op alle niveaus te komen: een baan die goed bij je past, die meerwaarde oplevert voor de organisatie, voor synergie in het team zorgt en waar je uiteindelijk gewoon gelukkig van wordt. De volgende onderdelen kunnen in de Talentscan opgenomen worden (er kan een gerichte keuze worden gemaakt op grond van de vraagstelling):


 • Een capaciteitentest
 • Een onderzoek naar drijfveren
 • Omgaan met veranderingen
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Managementscan
 • Teamrollen
 • Teamfit en vaardigheden
 • Werkgebieden en werksoorten vragenlijst
 • Een interesse- en vaardighedentest
 • Persoonlijkheidsvragenlijst
 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
 • Een self-assessment vragenlijst
 • Een maatwerk rollenspel
 • Een competentiegericht interview
 • 360 graden vragenlijst
 • Droombaan
 • Werktevredenheid
 • Bevlogenheid
 • Etc.

 • De testen die wij gebruiken zijn COTAN gecertificeerd. De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Verder informeert de COTAN testgebruikers over de stand van zaken op testgebied.


  De Talentscan wordt afgenomen door een van onze NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gecertificeerde arbeids- en organisatiepsychologen.  © 2020 nomilis Loopbaan Psychologen - Alle rechten voorbehouden | Privacy statement